Menu

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Martina Ulahelová Riaditeľka
szgbelce@gmail.com
Foto Mgr. Monika Batková Triedna učiteľka: druhá
Zástupca v triede: tretia
Foto Mgr. Valéria Csánóová Triedna učiteľka: prvá
Zástupca v triede: druhá
Foto Mgr. Brigita Csókásová Triedna učiteľka: šiesta
Zástupca v triede: siedma
Vedie krúžok: Literárno-dramatický
Foto Mgr. Peter Forgács Učiteľ
Foto Mgr. Zita Garaiová Učiteľka
Foto Mgr. Petra Gbelská Triedna učiteľka: piata
Zástupca v triede: šiesta
Vedie krúžok: Krúžok ANJ pre 2. stupeň
Foto Mgr. Viktória Hajdúová Triedna učiteľka: siedma
Zástupca v triede: ôsma
Vedie krúžok: Krúžok ANJ pre 1.-2.ročník
Foto Ing. Karol Harcsa Triedny učiteľ: deviata
Zástupca v triede: piata
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
Foto Mgr. Jarmila Hesterová Učiteľka
Foto Iveta Kollárová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Mažoretky
Foto Mgr. Tatiana Koreňová Triedna učiteľka: ôsma
Zástupca v triede: deviata
Vedie krúžok: Environmentálny
Foto Mgr. Tímea Križalkovičová Učiteľka
Vedie krúžok: Informatický krúžok
Foto Mgr. Monika Machajová - Kamancová Špeciálna pedagogička
Foto Mgr. Viktória Mészárosová Triedna učiteľka: tretia
Zástupca v triede: štvrtá
Vedie krúžok: Vševedkovo
Foto Anita Szabó Vychovávateľka
Foto Mgr. Mária Vavrová Triedna učiteľka: štvrtá
Zástupca v triede: prvá

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806