Menu

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Martina Ulahelová Riaditeľka
szgbelce@gmail.com
Foto Mgr. Monika Batková Triedna učiteľka: prvá
Zástupca v triede: druhá
Foto Mgr. Brigita Csókásová Triedna učiteľka: piata
Zástupca v triede: šiesta
Foto RNDr. Jiří Fiala Triedny učiteľ: ôsma
Zástupca v triede: deviata
Vedie krúžok: Matematický krúžok
Foto Mgr. Zita Garaiová Učiteľka
Foto Mgr. Petra Gbelská Triedna učiteľka: deviata
Zástupca v triede: piata
Vedie krúžok: Príprava na T9- SJL
Foto Mgr. Viktória Hajdúová Triedna učiteľka: šiesta
Zástupca v triede: siedma
Vedie krúžok: Krúžok ANJ pre 1.-2.ročník
Foto Ing. Karol Harcsa Učiteľ
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
Foto Iveta Kollárová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Mažoretky
Foto Mgr. Tatiana Koreňová Triedna učiteľka: siedma
Zástupca v triede: ôsma
Vedie krúžok: Prírodovedný krúžok
Foto Mgr. Tímea Križalkovičová Učiteľka
 
 
Mgr. Valéria Medveďová Učiteľka
Foto Mgr. Viktória Mészárosová Triedna učiteľka: druhá
Zástupca v triede: tretia
Vedie krúžok: Vševedkovo
Foto Mgr. Alžbeta Salenková Triedna učiteľka: štvrtá
Zástupca v triede: prvá
Foto Anita Szabó Vychovávateľka
Foto Mgr. Mária Vavrová Triedna učiteľka: tretia
Zástupca v triede: štvrtá

© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806