Menu

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

 

 

Údaje o zamestnávateľovi:

Názov zamestnávateľa:  Základná škola

IČO: 37860801

Obec a PSČ: Gbelce, 943 42

Ulica a číslo: J. Stampayho 928/76

Štát: Slovenská republika

Právna forma: Rozpočtová organizácia

Štatutárny orgán zamestnávateľa:  riaditeľ školy

Kompetentná osoba: Denisa Vavrová

Podávanie podnetov písomne: na e-mailovú adresu:staznostiszgbelce@gmail.com

                                                 poštou na adresu: Základná škola, Ulica J. Stampayho 928/76, 943 42 Gbelce

Podávanie podnetov osobne: v podateľni školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806