Menu

Interná smernica

Vnútorný predpis k podávaniu preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona 307/2014 Z.z.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806