Menu

Písali o nás...

Prvý štvrťrok máme za sebou.... (Ardea, december 2017, str. 6)

Prvý štvrťrok máme za sebou......

http://www.gbelce.sk/download_file_f.php?id=913419


Len nedávno sme nastúpili na jazdu s názvom školský rok 2017/2018 a 15. 11. 2017 učitelia a žiaci základnej školy úspešne došli do druhého štvrťroku. A čo všetko zažili na tejto ceste? Ponúkame Vám, milí čitatelia, stručný prehľad našich udalostí a aktivít, ktoré môžete sledovať aj na školskej stránke www.szgbelce.edupage.org v časti fotoalbum a správy vo forme powerpointu. Školský rok 2017/2018 sme začali s počtom žiakov 140, zamestnancov 22 a otvorili sme 2 oddelenia ŠKD. Škola vydala 138 vzdelávacích poukazov a ponúkla žiakom 8 záujmových útvarov, ktoré bežia v plnom prúde. Naše malé spoločenstvo obohatili svojou prítomnosťou od októbra 2 noví žiaci na primárnom vzdelávaní. Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu a podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu na primárnom i nižšom strednom vzdelávaní. Snažíme sa zabezpečiť nerušený chod vzdelávacieho procesu, avšak občas sa vyskytnú výchovné problémy, ktoré
riešime a podľa potreby prijímame opatrenia nevyhnuté na bezpečné a plynulé napredovanieza vzdelaním a poznaním.
Aktívne sa zapájame do športových a predmetových súťaží a pevne veríme, že v nich obstojíme čo najlepšie. Výsledky ešte nemáme, pretože sme v čase, keď na školách prebiehajú školské kolá a tí úspešní z rôznych škôl si môžu zmerať sily v decembri, príp. v druhom polroku šk. roku 2017/2018.
Žiaci školy žijú i kultúrnym životom, organizujeme i rôzne mimoškolské aktivity, z ktorých hodno spomenúť besedu s pánom Kovácsom. Bolo to dojímavé spomínanie starého pána na svoje detstvo a na svojich kamarátov, o ktorých ho obrala krutá vojna. Úsmev na tvári žiakov vyčarila pani spisovateľka Gabriela Futová, ktorá nám tiež čo-to prezradila zo svojho detstva a aj to, ako sa píšu knižky. Chvíľku strachu zažili deti na Halloweenparty pri hľadaní malých mimozemšťanov v okolí školy, nad ktorým sa rozliehala tá najčiernejšia tma. Skúškou odvahy prešli a môžu sa ďalej vzdelávať. Za divadelným pôžitkom sa vybrali do
Nitry a Bratislavy. A už teraz plánujeme ďalšie predstavenia.....
Život na škole skvalitňujeme i skrášľovaním vnútorného i vonkajšieho okolia školy, aby sa žiaci cítili dobre a príjemne. Vymýšľame a pokračujeme v našich tradičných aktivitách, ako napríklad súťaž o tekvicové hlavy, strašidlá.... Účelovými cvičeniami a didaktickými hrami pripravujeme žiakov postupne, ako sa naučiť reagovať a konať, keď ich bude život skúšať v život ohrozujúcich situáciách....O pomoc sme požiadali príslušníkov policajného a hasičského zboru. Sme im vďační, že si našli čas a prišli nám porozprávať zopár zaujímavostí a rozdať zopár múdrych rád.
Nesmieme zabudnúť ani na reprezentáciu našich žiakov a zamestnancov mimo školy. Patrí im vďaka, že svoj voľný čas obetujú a zúčastňujú sa kultúrnych vystúpení mimo školy i mimo obce, čím šíria dobré meno škole i obci.
Sme teda v druhom štvrťroku a pevne veríme, že i ním prejdeme s úsmevom na tvári. Úsmev na tvári a radosť v očiach nám čoskoro rozžiaria najkrajšie sviatky v roku a my chceme byť tými prvými, ktorí Vám, milí čitatelia, chcú popriať radostné a milostiplné vianočné sviatky plné pohody, pokoja a sladkých dobrôt!

Martina Ulahelová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806