Menu

Pracovné ponuky

Zamestnávateľ

Kategória zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov

Iné

Základná škola

Ulica J. Stampayho 928/76

94342 Gbelce

szgbelce@gmail.com

0905712806

1. učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou

matematika, informatika

 

 

 

 v súlade s vyhláškou 437/2009 Z.z.

https://www.minedu.sk/data/att/2967.pdf

 

 

*žiadosť o prijatie do *zamestnania

*životopis

*doklady o vzdelaní

*súhlas so spracovaním osobných údajov

*termín nástupu

podľa dohody

 

*doklady doručiť do 

 

 

 

Súhlas so spracovaním OÚ uchádzača o zamestnanie

suhlas_uchadzaca_o_zamestnanie.docx

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806