Menu

Olympiáda zo SJL Deň školských knižníc Európa v škole Hviezdoslavov Kubín Prečo mám rád Slovensko Šaliansky Maťko Kukučínova literárna Revúca Vianočná chvíľka poézie Hodžov novinový článok Svet okolo nás Olympiáda z MAT Matematický Klokan Pytagoriáda Všetkovedko Zábavná matematika MAKSiHviezda iBobor Olympiáda v ANJ Jazykový kvet / ANJ/ Olympiáda v NEJ Olympiáda z DEJ Olympiáda z BIO Liečivé rastliny - Studnička Hypericum Zdravotníci Olympiáda z CHEM Olympiáda z FYZ Praveké múzeum Olympiáda z GEO Olympiáda z EKO Olympiáda z TECH Slávik Slovenska ŠPORT Výtvarné súťaže

Naše úspechy

Olympiáda zo SJL

Školský rok: 2016/2017

Školské kolo: 8.roč.: T. Liptáková, L. Nagyová, R. Rigová

                     9.roč.: M. Valkó - úspešný, J. Ladczman, J. Lacuška, T. Juhász

Okresné kolo: M. Valkó - 15. miesto

 

Školský rok: 2015/2016

Školské kolo:    V. Méryová, R. Csókás, I. Slyško, N. Pinke, V. Pálinkásová, D. Halász, J. Landczman, J. Lacuška, M. Valkó, T. Juhász,

Z. Jeremiás- úspešný

Okresné kolo:   Z. Jeremiás

Školský rok: 2014/2015

Školské kolo:    S. Kissová, S. Ruzsíková, N. Pinke, R. Csókás,  V. Méryová - úspešná
Okresné kolo:   V. Méryová yes

Školský rok: 2013/2014

Školské kolo:    B.Lacušková, L. Izsáková -  úspešná P. Szabó

Okresné kolo:   L. Izsáková yes

Školský rok: 2012/2013

Školské kolo:     L. Uhrin - úspešný, L. Izsáková, L. Ružička, M. Szabó

Okresné kolo:    L. Uhrin yes

Školský rok: 2011/2012

Školské kolo:     L. Uhrin - úspešný

Okresné kolo:    L. Uhrin - úspešný  smiley

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806

Fotogaléria