Menu

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Ul.J.Stampayho 928/76, Gbelce na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO: 378 608 01

Kontakt:

Základná škola, Ulica J. Stampayho 928/76, 943 42 Gbelce

e-mail: szgbelce@gmail.com

telefón:+421367592440 

mobil: +421905712806

Internetová adresa URL: www.szgbelce.edupage.org

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806