Menu

Inovovaný ŠVP/ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník

Inovovaný ŠVP/ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie

 

iSkVP.pdf

iSkVP_ZS_Gbelce_2018/2019_aktualizovaný.pdf

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/svp_nsv_6_2_2015.pdf

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806