Menu

Dokumenty školy

   

                      Školský zákon č.  245/2008 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a  doplnení niektorých zákonov                    skolsky_zakon_245.pdf

 

1. Plán práce školy 

    Plán práce školy 2016/2017_ZŠ_Gbelce.pdf

    Plán práce školy 2017/2018 ZŠ Gbelce. pdf

2. Správa výchovno-vzdelávacieho procesu 

    Správa výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2015/2016.pdf

    Správa výchovno vzdelávacieho procesu za školský rok 201617.pdf

3. Pracovný poriadok ZŠ 

   Pracovný poriadok 2016.pdf

4. Organizačný poriadok

    Organizačný poriadok 2016.pdf

5. Školský poriadok

    Školský poriadok od 16. 11. 2016.pdf

     Dodatok č.1 ŠP.pdf

    Dodatok č. 2 ŠP.pdf

6. Prevádzkový poriadok  

  Prevádzkový poriadok 2016.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806